LICHTSFEREN.COM LICHTSFEREN.COM UW STARTPUNT VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE  OVER VELE SPIRITUELE ONDERWERPEN
Home Downloads Scherm tekst Meditaties Over ons
BIJPRATEN…

Beste bezoekers van Lichtsferen,


In het verleden heb ik u een aantal malen mogen wijzen op mijn tweelingzieltje “Malva Opleiding V.O.F” onder leiding van Hans en Eveline.
Hun spirituele opleiding tot Chakra Therapeut en nog veel meer was altijd al een groot succes. Hun colleges en cursussen werden goed bezocht en elk jaar studeerde een behoorlijke groep gediplomeerde therapeuten af.


Volgens mij begint bewustzijn met zelfkennis en daar is hun opleiding uitermate geschikt voor. De woelige wereld waarin wij leven heeft een vreselijke behoefte aan mensen met gevoel en kennis van het omgaan met emoties.


MALVA OPLEIDING IS NU UITGEGROEID TOT EEN ECHTE INKTVIS MET TENTAKELS.

Wegens de enorme landelijke behoefte starten zij in september met een opleiding in BELGIË, NOORD NEDERLAND EN ZUID NEDERLAND.


De ervaren docenten dragen hun kennis over, begeleiden en sturen bij. Natuurlijk is er veel méér dan alleen maar chakra-therapie. Eens heeft mijn geestelijk leider gezegd: “Geef uw ziel dát wat uw ziel toekomt. En geef uw lichaam dat wat uw lichaam toekomt.”

Ik zou hieraan willen toevoegen: “Geef uw ziel de spirituele kennis van Malva Opleiding en dan zult u uzelf en uw dierbaren op een ander niveau gaan brengen.


Om een goed beeld te krijgen van hun opleiding bij U in de buurt, verwijs ik u graag naar hun mooie overzichtelijke website www.malva-opleiding.nl


Verder gaat het met Marjel en mij nog steeds goed. Wij zijn redelijk gezond en genieten elke dag van de Spaanse zon en het Spaanse leven. Soms proberen wij ook een inktvis te zijn, net als de huidige Malva Opleidingen. Maar helaas moeten wij ons bepreken tot LICHTSFEREN en het uitdragen van ontvangen lezingen uit de astrale wereld.

Maar misschien zijn wij naast de grote inktvis MALVA, beiden een klein inktvisje die alleen maar kan groeien.


Ik wil alleen maar zeggen: “GEEF UW ZIEL EN UW AARDSE LEVEN WAT HET TOEKOMT” en stuur een e-mailtje naar de hoofd-octopussen Hans en Eveline om u aan te melden.


UW ONLINE MEDIUM,

LEX PERSOON
EERDER GEPUBLICEERD:

ANDERE TIJDEN

Beste vrienden van Lichtsferen,      


Enkele weken geleden keek ik naar de TV.

Iemand vertelde daar over het moderne digitale tijdperk. En ook over het verspreiden van het christendom. De volgende woorden werden daar aan het Nederlands woordenboek toegevoegd.


> DIGI DOMINEE


> MEDIA PRIESTER


> ONLINE GELOVIGE


Het zijn woorden die vijftig jaar geleden niet bestonden. Onze ouders moesten naar de kerk toe om iemand te horen preken. En wanneer een medium een lezing hield moesten zij daar ook naar toe. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. De dominee of de pastoor geeft  tegenwoordig zijn visie via internet. En ook dit medium geeft zijn lezingen via internet. De kerken zijn bijna leeg en de geestelijke zit achter zijn computer zijn verhaal op internet te zetten.   


Ik weet niet of ik een digi medium ben of een media medium. En al helemaal niet of u zich tot de online gelovigen wil rekenen. Of misschien ben ik zelfs wel een postduif tussen de Aarde en de Astrale wereld, zoals iemand mij eens noemde. Maar één ding is zeker,  de tijd veranderd snel, SOMS VEEL TE SNEL.  Plotseling ben je oud en kun je alleen nog terugkijken. Maar juist die leeftijd heeft ervaring, kennis en dikwijls ook een niet eerder gekend Bewustzijn in zich.

Waar we op onze planeet ook wonen, de tijd is niet korter of langer. En waar je ook naar toe gaat, je neemt jezelf altijd mee, dus ook je karma. En dus denk ik nog wel heel veel jaren een digi trancemedium te zijn.


Ik heb mij wel eens afgevraagd of de gemiddelde mens tegenwoordig negentig jaar moet worden om haar of zijn volledige karma in te vullen. Vroeger keerde je veel eerder terug naar de astrale wereld. Misschien moest je er dan wel twee of drie incarnaties overdoen voor alles was weggewassen.  Dan is oud worden in deze tijd een positief gebeuren. Je hebt de tijd om alles te gaan begrijpen en je bewustzijn te openen. En welke bewuste ziel zal dát niet willen.


In deze moderne tijd waar alles moet kunnen hebben steeds meer mensen een heel eigen visie. Soms willen zij die delen en soms proberen zij die visie aan andere op te dringen. In dit laatste geval kun je medestanders en tegenstanders ontmoeten.  Het bewustzijn, ook wel het bewuste Zijn genoemd, bepaalt wel hoe iemand met situaties omgaat. Wanneer je, zoals vroeger, naar de kerk gaat of naar een dieptrance medium kom je andere mensen tegen met wie je kunt communiceren. Thuis achter je computer is dat een stuk minder.  


Het een is misschien niet beter dan het andere. En misschien is het wel afhankelijk van de tijd waarin wij, wilden leven. Marjel zet mijn lezingen op internet, dat kon dertig jaar geleden niet. Toch heb ik het sterke gevoel dat ik u allemaal ken en tegen u persoonlijk spreek. Ook dit is communicatie. En die trilling gaat over de hele wereld. Uw ziel en uw geleidegeest ontvangen die trilling en verwerken die tot een ´gevoel´. Maar ik besef ook dat iedereen op hetzelfde moment in de tijd, iets anders doet. Mediterende mensen, slapende mensen en biddende mensen verwerken de trillingen en de informatie die tot hen komt, gemakkelijker dan iemand die actief lichamelijk bezig is. Iedereen bepaalt zelf zijn dagritme. Werken, eten, communiceren met mensen en / of zielen. Zeker in de westerse wereld en helaas wat minder in het oosten kan men dat zelf bepalen.   


Mijn ritme is: genieten van de Spaanse zon, eens in de maand een trance lezing en dan ook even bijpraten met mijn geleidegeest Br. Astra. En natuurlijk, samen met Marjel, zorgen dat u uw geestelijk voedsel krijgt. Hier is dus de moderne computer voor nodig. Je leeft zo sneller, maar wel in dezelfde tijd! Wanneer je dus echt negentig word heb je dus twee incarnaties in dezelfde tijd kunnen beleven. Wanneer je althans een “online gelovige” bent.


Tot op zekere hoogte bepaalt iemand zelf zijn dag indeling. Ik doe het op mijn manier, samen met Marjel. Eerst in de ochtend even lekker in de Spaanse zon en dan in de namiddag, samen even geestelijk bezig zijn. Via internet, een bezoekje aan de buren of gewoon op de computer spelen met teksten en foto´s. Dan geef ik mijn ziel wat mijn ziel toekomt en nodig heeft. En wat mijn digi communicatie met anderen betreft, steeds zal dat anders gaan. Steeds zal er een andere tijd zijn. Niet een kortere of langere tijd maar een veranderlijke tijd. Ik ben mij bewust dat ik niet kan voorspellen hoe de wereld er over vijftig jaar zal uitzien. Wat mij wel bezighoud is vanuit welke sfeer of dimensie ik dan naar de Aarde kijk. Natuurlijk samen met allen die ik liefheb.


Voorlopig hou ik mij maar bezig met al die lezingen van Br.Astra, Mr.Oraan, Mr.Ivanco en vele andere intelligentie´s. Al die lezingen doorgeven brengt mij telkens weer op een ander niveau. En juist dát maakt dat ik er steeds zo´n zin in heb om voor een klein uurtje afscheid van Marjel te nemen, mijn lichaam af te staan aan de astrale intelligenten, en dan weer samen van een Spaans wijntje te genieten op ons terras.  En dat is toch een mooie verdeling van de digitale tijd.


De opkomende en de ondergaande zon in Spanje heeft prachtige kleuren. Kleuren die mij dikwijls doen denken aan de glas in lood ramen die bij mijn vader en moeder voor de ramen hingen. Als kind keek ik er vaak heel lang naar. Onder die glas in lood ramen stond : Besteed uw vlijt ter juister tijd.  En wat kun je dan beter doen dan een ( digitaal ) trance-medium worden, moet ik toen onbewust gedacht hebben.  


Natuurlijk, u luistert soms naar mijn stem, steekt soms een kaars aan en luistert soms naar muziek. Maar al wat u hoort en doet en bewust tot u laat doordringen, het komt allemaal uit de astrale wereld. En of dit nu zomerland heet of anderszins genoemd word is niet meer belangrijk. Na elke uitgesproken lezing hoop ik dat U er iets mee kunt en dat het uiteindelijk een positief effect op uw eigen karma zal hebben.    

 

Lieve mensen, blijf gezond en probeer elke dag uit te vinden waarom u op Aarde bent en met welk eigen gekozen karma u te maken hebt. Dan ziet het leven er zonnig uit en kan de zomer in zijn volle glorie beginnen. Niet alleen hier in Spanje natuurlijk. Maar overal ter wereld waar u ook woont en mijn lezingen binnenhaalt.


EN DAN NOG DIT.

Jezus heeft géén auteursrecht !  

Dat heeft het Duitse gerechtshof in Frankfurt beslist !

Het gerechtshof vertelde dat ”Ingevingen uit het hiernamaals qua auteursrecht áltijd TOE TE KENNEN ZIJN AAN WIE ZE OPSCHRIJFT EN/OF UITSPREEKT.


Overname van auteursrechtelijk beschermde publicaties, zonder toestemming, is dus bij de wet verboden. Ook bij de Nederlandse. Alles wat ik op internet publiceer mag door iedereen GRATIS EN VOOR EIGEN GEBRUIK worden binnengehaald. VERKOOP van AL mijn uitgesproken lezingen en teksten is dus absoluut verboden. Ook die eerder door mij zijn uitgesproken toen er nog geen internet was.


Wat overblijft is dat Lichtsferen u al zo´n acht jaar steeds nieuwe Astrale informatie via internet geeft en naar ik hoop nog lang mag blijven geven. Al ben ik geen digitale dominee of een media priester maar slechts een digi dieptrance medium.


Ik wens u heel veel licht op uw karmisch pad.

LEX PERSOON


 

OCTOPUS door Lex Persoon