LICHTSFEREN.COM UW STARTPUNT VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE  OVER VELE SPIRITUELE ONDERWERPEN
Home Downloads Scherm tekst Meditaties Over ons


TITELS VAN LEZINGEN:


Invloeden Van Buitenaf (mp3)

Tijd Voor Bewustzijn (mp3)

Nieuwe Tijden (mp3)

Sensitieve Chakra’s (mp3)

Samen Zijn (mp3)

De Oorsprong van de Ankh (mp3)

Uw Kosmisch Centrum (mp3)

Tussen Stof en Geest (mp3)

Het Bewuste ZIJN (mp3)

Met Open Vizier (mp3)

Leven na Leven…  (mp3)

Het Mysterie v.d. Menselijke Geest (mp3)

Lijnen in uw Karma (mp3)

Ivanco kijkt Vooruit (mp3)

Astrale Kerstboodschap (mp3)

Heb Geen Angst  (mp3)

Uw Aura als Filter (mp3)

Ishwara´s Kijk op de Wereld (mp3)

Astrale Vlucht (mp3)

Uw ZIEL (mp3)

Zielepijn en Fysieke pijn (mp3)

Spirituele Opvoeding (mp3)

Uw Incarnaties (mp3)

Wat gebeurt er na de overgang? (mp3)

Uw invloed op Uw Aura (mp3)

Techniek en Gevoel (mp3)

Rechtvaardigheid (mp3)

De Factor Tijd (mp3)

Straling (mp3)

Kaarslicht en Gedachtenkracht (mp3)

Gaat Heen en Vermenigvuldigt U (mp3)

Spirituele Psychologie (mp3)

De Tempel van HOOP (mp3)

Lezing over Engelen (mp3)

Astrale Visie op LIEFDE (mp3)

Lezing over GEVOEL (mp3)

Gevoel en Emotie (mp3)

Zwemmen in Atlantische Wateren (mp3)

Lezing ´Heilige Handen´ (mp3)

Zielsimpressie (mp3)

U bent een Ziel (mp3)

ADEMEN met Mr. Miparerba (mp3)

Astrale Sferen    (mp3)

Samen Delen  (mp3)

Eerdere Levens en uw Huidig Karakter (mp3)

Grenzen Verleggen (mp3)

Gekozen Karma (mp3)

Waar Zielen Versmelten (mp3)


BOEKEN:

Karmisch Opvoeden  (PDF)

Spirituele Gidsen  (PDF)

Spirituele Gidsen-VERVOLG  (PDF)

Wandelen door de SFEREN (PDF)

Seksualiteit een visie van de Engelen (PDF)

DE CHAKRA'S - in 2 delen  ( PDF )

Kamille, Heermoes en Arnica (PDF

MEDITATIES


INVLOEDEN VAN BUITENAF

Mr. Ivanco

De vele invloeden om u heen zoals angst, verdriet pijn...; hoe gaat u daarmee om en hoe kunt u zichzelf beschermen?
Vele spiritueel geïnteresseerden en therapeuten kennen diverse methoden om uw aura en uzelf schoon te maken of te houden van al die invloeden welke uw aura binnendringen.

Er is echter een geheel andere wijze om uzelf te beschermen, wanneer u tot de zogenaamde “oudere zielen”  behoort.
Wanneer u zich hiervan bewust bent dan komt deze kennis vanzelf uit uw ziel naarboven als u hiertoe behoort.
U beschermt uzelf dan voor minder prettige invloeden op een andere wijze dan de bekende methodes waarbij u zich afsluit. Hoe u dat doet legt Mr. Ivanco u uit in zijn overdracht en nog veel meer! Duur van deze lezing ± 30 min.


TIJD VOOR BEWUSTZIJN

Br. Emanuel

Mensen worden steeds ouder. Je kunt je afvragen wanneer je meer levensjaren hebt of je ook meer tijd hebt en gebruikt om jouw karmische opdracht in te vullen en om het bewustzijn te ontwikkelen!

Niet zo lang geleden werden mensen nauwelijks zestig jaar. Nu je meer jaren hebt zal iedereen met gemak de zelfgekozen karmische opdracht van zijn of haar ziel volledig kunnen wegwassen.

Je zal zelfs een veel groter stuk bewustzijn kunnen omvamen. Br.Emanuel vraagt zich af of de gemiddelde ziel dit ook DOET.

In zijn indringende lezing neemt hij u mee in zijn gedachten over tijd en bewustzijn. Een aparte astrale lezing vol nieuwe astrale gedachten die niemand zou mogen missen.

U kunt deze en andere lezingen als een geluidsbestand downloaden en beluisteren.  Duur van deze lezing ± 40 min.


NIEUWE TIJDEN

Br. Emanuel

Bijzondere lezing en visie op de grote veranderingen in de wereld van NU. Het jaar 2016 wat ook wel het Plutojaar genoemd wordt, laat u in een sneltreinvaart kennismaken met vernieuwingen op velerlei gebied.


Vele technieken en uitvindingen welke tegengehouden waren zullen nu steeds meer naarbuiten komen. Technieken zullen geïntroduceerd worden welke - naar men zegt - het leven makkelijker zou maken.

Woorden als: huisrobot, zelfrijdende auto, individuele vervoersmiddelen door de lucht... zullen geen utopie meer zijn.


Vrijheid... Is er vrijheid als er zoveel techniek is en u deze niet meer begrijpt?

Is het geen bedreiging voor mensen met gevoel?

De kracht van uw ziel zal sterk moeten zijn om er goed mee om te kunnen gaan en de tijd van “morgen” te kunnen accepteren.


Br. Emanuel geeft u zijn astrale visie en laat u zich bewust worden van de mogelijkheden om deze veranderingen, onderdeel van een heel nieuwe wereld in UZELF te laten worden.

U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren. Duur van de lezing ± 30 min.


SENSITIEVE CHAKRA’S

Br. Rudolf


Al uw zeven hoofdchakra’s hebben een directe verbinding met de ziel  die u bent en “ademen” zonder dat u het beseft ook in het gevoel van de ander. De chakra’s zijn héél sensitief. U bent bijvoorbeld in staat om met uw chakra’s te luisteren naar wat de ander u tussen de woorden in vertelt en dus niet uitspreekt.


Zo ademt u als spiritueel mens óók, in dat wat ver weg van uw bed in de wereld om u heen gebeurt.

Belangrijk is dat u weet hoe u het bewustzijn van uw ziel inademt en dit kunt toevoegen aan zo’n ervaring.

Nog belangrijker is dat u ook ontspant en al die informatie die u binnenkrijgt weer loslaat.


Al die toestroom van informatie die bij u binnenkomt zal u op uw eigen manier dienen los te laten om te kunnen ontspannen. Alléén UW ziel kan daar de balans in vinden!
U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren. Duur van de lezing ± 32 min.


SAMEN ZIJN

Br. Astra


Als u samen bent, in een relatie, kunt u héél veel kracht ontwikkelen.

In de bundeling komt er energie vrij die in een vermenigvuldiging in een enorme kracht naarbuiten komt.

U heeft de ander, die partner nodig om tot  grote bundeling van energie te komen.

Er zijn uiteraard mensen die om vele redenen geen partner hebben, of willen hebben.

Toch hebben die mensen vrienden. Zij doen het weer anders om energie te bundelen. Hoe belangrijk kan een relatie in uw leven zijn om “tot grote hoogtes” te kunnen stijgen ? In een bundeling van energie.., in een bundeling tussen zielen...!

En...wat doet u met die energie en kracht?


Natuurlijk is het uw bewustzijn wat bepalend is voor hoe u omgaat met energie, met het samen zijn, met uw relatie...etc.

Een geestelijke visie van Br. Astra, geplaatst in de context van de moderne wereld van nu.


U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren. Duur van de lezing ± 32 min.


DE OORSPRONG VAN DE ANKH

Mr. Ankhmania


Een lezing met een directe vertolking van de beleving van Mr. Ankmania zelf, zoals nog nooit eerder in het verleden door hem is uitgesproken.

Weet u dat Mr. Ankhmania méér doet dan alleen bewaker en beschermer zijn van de piramide?

De Ankh kan u schoonwassen van de ballast welke u als ziel bij u draagt uit eerdere incarnaties.


Mr. Ankhmania:

“Besef dat die vierde maand van het jaar telkens opnieuw een maand zal zijn waarin de kracht van de Ankh in zijn volle glorie zal schitteren. Afgespiegeld tegen de wolken die een deken vormen tussen de Aarde en de Kosmos. ‘Afgespiegeld’ betekent dat de Ankh zichzelf projecteert tegen de wolken. Hij die wil ZIEN die zál zien. Hij die wil VOELEN die zál voelen....”


Deze lezing vinden wij als redactie van Lichtsferen een “must” voor iedereen die ook maar IETS met een Ankh doet.

Waaronder natuurlijk ook elke therapeut die op enige wijze met een Ankh werkt. Maar ook zij die niet met de Ankh werken zullen uit zijn woorden veel informatie kunnen halen over gevoel en bewust handelen.


U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren. Duur van de lezing ± 44 min.

(Kies in het downloadportaal voor “Ankhmania Lezingen” )


UW KOSMISCH CENTRUM

(Mr. Oraan)


Beseft u dat er dag in dag uit, processen ontstaan in uw leven die terug te vinden zijn, wanneer u omhoog kijkt naar sterren en planeten?
Er worden bijvoorbeeld nieuwe sterren geboren en weer andere sterven.


Wanneer u een nieuwe relatie aangaat zullen er nieuwe cellen in uw lichaam ontstaan die nooit ontstonden bij de vorige relatie.
Mr. Oraan maakt hier de vergelijking met de relatie tussen sterren en planeten, tussen kosmologie en het menselijk handelen.
Belangrijke ervaringen zijn in staat uw lichaam te veranderen in “haar baan” om de ziel die u bent...


Vanuit zijn bijzonder en kosmisch bewustzijn heeft Mr. Oraan geprobeerd u inzage te geven in uw eigen leven middels deze overdracht.

U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren.  
Duur van de lezing ± 23 min.


TUSSEN STOF EN GEEST
(Br. Astra)

In deze lezing laat Br. Astra u een geheel nieuwe kant zien van de wisselwerking tussen de astrale en stoffelijke wereld. De astrale wereld die als het ware als een deken van liefde en kracht over de wereld heen ligt speelt een belangrijke rol in het opvangen van zielen en hun bewustzijnsproces na een leven op aarde. En ook bij de voorbereiding van zielen die naar de aarde toe willen en veel meer.
Dan hebben al die Engelen, Meesters en vele bewuste verlichte zielen de taak om andere zielen bewust te maken van hun plaats en het bewustzijn waartoe ze behoren. De functie die de astrale wereld invult kan soms wel eens veranderen. En dan speelt ook hun taak zich voor een groot deel af op de grens van de aarde en de astrale wereld.

Hebt u weleens nagedacht over de kracht, licht en liefde welke hard nodig is voor al die zielen van mensen, van kinderen en zelfs baby´s die door oorlogen uit het leven gerukt worden? De traumatische wijze waarop zielen op abrupte wijze in de astrale wereld terugkomen, zorgt er voor dat er o.a. vele Meesters van het Witte Licht, broeders en zusters van de Witte Broederschap continu bezig zijn met de begeleiding van deze zielen. Al die zielen zullen uiteindelijk van positiviteit, kracht en licht voorzien worden, met het doel te willen slagen...  Zoveel Licht wat voortkomt uit de oerkracht, zal altijd overwinnen.

U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren. Duur van de lezing ± 25 min.


HET BEWUSTE ZIJN

(Br. Astra)


In deze lezing laat Br. Astra u kijken naar uzelf en wat u doet met uw bewustzijn tijdens het omgaan met ogenschijnlijk vanzelfsprekende handelingen in uw leven.

“Bewustzijn, het bewuste ZIJN en bewust handelen zijn woorden die nauwelijks met elkaar in verband worden gebracht. Echt BEWUSTZIJN hebben betekent “bewust omgaan met...” En niet vanuit een routine.

Elke handeling die u doet: vanaf het nuttigen van uw maaltijd, tot het besturen van een vervoersmiddel heeft te maken met uw bewuste zijn.


Laat elke stap die u doet gebeuren vanuit een bewust handelen en uw bewuste ZIJN. Past u ook op dat het geen ‘sleur’ wordt. Want dan loopt u in een soort “mist” en ziet u niet waar u tegenaan loopt.”

U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren. Duur van de lezing ± 20 min.


MET OPEN VIZIER

(Br. Incar)


De mensheid aanschouwend neemt br. Incar u mee in zijn eigen open visie. Hij vraagt u om met open vizier naar uzelf te kijken. Hoe belangrijk kan het zijn om de meest fundamentele behoefte van een simpele aanraking niet te vergeten?

Hoe waardevol is een simpele troostende hand op de schouder van de ander?

Vanuit br. Incar zijn visie, kan de erkenning van eenvoudige menselijke behoeften een heleboel positieve energieën in uzelf en in de wereld om u heen versterken.


En juist in een wereld waarin veel landen zijn waar mensen het zwaar hebben. Dan kunt u toch met elkaar veel doen door dichtbij uzelf en in uzelf te beginnen.

Hoe? Daarover geeft br. Incar zijn visie.


Een lezing om te beluisteren met een open vizier naar de toekomst. U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren. Duur van de lezing ± 36 min.

LEVEN NA LEVEN

(Br. Incar)


“Het leven is het waard om geleefd te worden. Hoe bent U in staat om ‘t leven WAARDE te geven? Bent u in staat om te ontluiken en uzelf te openen als een bloem naar de buitenwereld?


Leven na leven heeft u te maken gehad met ...oorlog en vrede. Ook dichtbij in de wereld om u heen, zijn er momenten waarop u boos bent op de ander... Maar ook momenten waarop u behoefte hebt aan vrede.

Of, vindt u het moeilijk om als mens bij uzelf te blijven en om elkaar te blijven liefhebben?


Wanneer u durft en in staat bent br. Incar zijn lezing tot het einde te beluisteren, zult u kunnen voelen en ervaren dat het u warm maakt.

U zult kunnen ervaren dat br. Incar u hoop geeft en misschien zelfs op een andere weg zet.

Maar... BOVENAL, dat ziel en lichaam elkaar accepteren.”


U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren. Duur van de lezing ± 34 min.


HET MYSTERIE VAN DE MENSELIJKE GEEST

(Br. Astra)


Deze lezing is gericht op diegenen die willen kijken in het mysterie van de menselijke geest. Wilt u meer begrijpen van uzelf en durft u te kijken naar de momenten in uw leven waarin u misschien niet uw gevoel kon delen? Zelfs met uw eigen partner? Of, bent u ervan overtuigd dat u altijd alles wat u belangrijk vindt en voelt, ook werkelijk kunt delen met uw omgeving? En is dat gedurende uw gehele leven ook zo gebleven?


Wanneer u uw leven als mens bekijkt zijn er vele periodes, waarin grote spirituele en geestelijke veranderingen plaatsvinden. Die grote veranderingen die uw gehele leven een wending kunnen geven vinden om een bepaald aantal jaren plaats. Steeds weer na ongeveer eenzelfde aantal jaren.


Als u meer inzicht krijgt in het mysterie van uw eigen geest, kunt u zich nog bewuster worden van uw eigen IK en dat wat u BENT. Noem het maar Karma. Dit heeft u nodig om als mens uw  leven te kunnen invullen zoals u dat als ziel, stoffelijk en geestelijk, wilde doen. Elke nieuwe periode in uw leven maakt het u eveneens makkelijker om met dat inzicht uzelf te kunnen bijsturen.


Bovenstaande is maar een kleine greep uit de indringende lezing. Als u het aandurft, nodigt Br. Astra u uit om met hem samen in het “mysterie van uw menselijke geest” te duiken. En/of om bijtijds te ontdekken waar u beslissingen misschien heel anders zou willen aanpakken voor nu en in de toekomst van uw eigen leven.

U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren. Duur van de lezing ± 29 min.


LIJNEN IN UW KARMA

(Br. Rudolf)

Karma bestaat uit lijnen die als een rode draad door uw leven loopt.

Uw karma is in feite dát wat u het belangrijkste vindt in uw leven, dát wat u wilt bereiken in uw leven.

Toch zijn er vaak nog misverstanden over het begrip KARMA.

Voor bepaalde leeftijdsfasen en periodes in uw leven ligt dat karma min of meer vast. Dan moet er heel wat gebeuren om dat te kunnen veranderen.

Toch ligt alles niet ZO vast als u vaak denkt. Een aantal dingen kunt u weldegelijk een kleine wending geven waardoor er wijzigingen ontstaan in de lijnen van uw karma.

Een kleine koerswijziging aan het begin, kan uiteindelijk na vele jaren uitmonden in een steeds grotere wijziging over de gehele lijn.

Ieder mens, ook spirituele mensen, hebben allen te maken met de Ups en Downs van het leven...


Kortom: In deze 37 min. durende lezing, geeft Br. Rudolf u een verhelderende kijk op het begrip karma, vanuit een nieuwe visie en met aanvullende informatie welke nooit eerder is overgedragen via ons trance-medium vanuit de astrale wereld.

IVANCO KIJKT VOORUIT


Het maatschappelijk leven wordt steeds meer geregeerd door machines en robots.


In zijn lezing “Ivanco kijkt vooruit” geeft Mr. Ivanco zijn heldere visie op het wereldgebeuren. Met name wat betreft het hele “machinepark” waarmee mensen steeds vaker en veelvuldig geconfronteerd worden.


Mr. Ivanco legt u uit hoe belangrijk het is uzelf te beschermen door niet  geheel afhankelijk te worden van machines. Natuurlijk mag u genieten van alle mooie en interessante machines en technische apparatuur.  

Zolang u er maar voor kunt zorgen dat u veel dingen ook nog zélf kunt doen zonder machine.

En natuurlijk dient u nooit te vergeten een ZIEL te ZIJN en een LICHAAM te hebben.


U kunt deze korte maar krachtige lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren.ASTRALE KERSTBOODSCHAP

(Br. Emanuel)

Begin december mochten wij vanuit de Astrale Wereld een zéér actuele Kerstboodschap ontvangen. Br. Emanuel neemt ons mee naar de actualiteit van nu en maakt verbindingen naar uw chakra´s.


Gaande zijn overdracht werkt hij voelbaar naar een climax toe. Waarin de geboorte van het kindeke Jezus u de weg wijst opnieuw geboren te worden.

Kortom, een Kerstboodschap welke zeer indringend en actueel is. Vol spiritualiteit, hoop en bewustzijn.


Wij adviseren u deze Kerstboodschap tenminste tweemaal te beluisteren om de volle essentie door u heen te laten gaan. U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren.


HEB GEEN ANGST

(Br. Rudolf)

Natuurlijk is angst in sommige situaties noodzakelijk, als een middel om onszelf te beschermen tegen gevaar. Dan hebben we het over een gezonde mate van angst.

Maar wanneer de angst gaat overheersen is er geen sprake meer van een gezonde situatie.

Een mens heeft de neiging angst te hebben voor “het onbekende” bijvoorbeeld. Maar is het wel altijd terecht om daar angst voor te hebben? Of beperkt het u juist om - voor u belangrijke - nieuwe ervaringen op te doen?


Angst kan u blokkeren om nieuwe ervaringen op te doen. Ook al uw astrale reizen of uittredingen kunnen erdoor geblokkeerd worden. Ook communiceren van ziel tot ziel is alleen mogelijk als er geen angst aanwezig is. Door teveel angst houdt u als mens te vaak veel tegen waaraan uw ziel juist wel behoefte heeft.


Br. Rudolf neemt u mee terug in uw herinnering naar een periode waarin u geen angst had.

Duur van de lezing ± 37 min. U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren.


UW AURA ALS FILTER

(Br. Emanuel)

Al zolang de mens bestaat heeft de mens een aura welke als een filter rond het lichaam zijn werk doet. Het beschermt u als mens tegen alle invloeden om u heen en filtert o.a. negatieve gedachtengolven welke over en rond u worden uitgestort door anderen.

Maar... tijden veranderen. Zo ook de trillingen en gedachtengolven die uw aura bereiken.


Wat dacht u van de hedendaagse draadloze signalen, beeld- en geluidsgolven die dwars door muren en materie heengaan. Dus.., ook door uw lichaam.

Een hedendaagse aura heeft het zwaarder dan in vroegere tijden. Dat is op zich niet zo erg.

Als u maar het evenwicht kan bewaren en uw aura gezond is. Uw aura zal dan alles voor u filteren en u beschermen tegen ongewenste en negatieve invloeden, evenals straling van draadloze apparatuur.

Maar er is meer... Wat gebeurt er bijv. met de gedachtengolven, afkomstig van hele collectieven op uw wereld?

U weet misschien dat het bundelen van gedachten de kracht hiervan zeer verterkt. Zo zijn er hele groepen die protesteren tegen bijv. regeringsleiders.


Wat doet dit en nog veel meer met uw AURA?

En wat doet uw aura met deze gedachtengolven?

Hoe kunt u uzelf op gezonde wijze beschermen voor tevéél invloeden welke onzichtbaar voor u zijn?


Om daar antwoord op te vinden, geeft br. Emanuel u inzicht in de werking van onze aura ten aanzien van genoemde invloeden.

U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren. Duur van de lezing ± 26 min.

ISHWARA´S KIJK OP DE WERELD


In deze lezing geeft Mr. Ishwara zijn visie op het hedendaags gebeuren in de wereld.

Een wereld waarin veel gaande is en het niet altijd eenvoudig is om uw eigen bewustzijn een plaats te geven. Wat dacht u bijv. van de uitspraak “In de mensen een welbehagen”? Een mooie uitspraak tijdens de kerstdagen, maar Mr. Ishwara laat u diep nadenken over het woord “welbehagen”.


Dit en veel meer gebruikt Mr. Ishwara in zijn kijk op onze wereld. Een wereld gevuld met totaal verschillende mensen van divers bewustzijn.  Een zeer indringende lezing waarin onze geliefde Meester, landen en mensen bemediteert op een spirituele wijze vanuit zijn groot bewustzijn en diepe liefde.

Luister en herluister zijn visie om te begrijpen waarom u als ziel juist in dit tijdperk op Aarde wilde leven.

U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren. Duur van de lezing ± 21 min.

UW ZIEL

(Br. Emanuel)

Misschien vraagt u zich weleens af: “Waarom moet ik steeds weer opnieuw terug naar dat tranendal. Waarom moet ik telkens weer ziek worden en pijn lijden en.....”


De reden van steeds weer een nieuwe incarnatie is vaak fouten uit het verleden weer rechttrekken, oftewel de ziel vrijmaken van de ballast welke nog aan die ziel vastzit.


Kun je dan geen fouten meer maken in uw huidige incarnatie en alleen dingen “opruimen”? Dan is het volgende misschien wel het belangrijkste: Hoeveel invloed heeft uw ziel en haar bewustzijn op uw menszijn en levenservaring?

Hoeveel invloed heeft uw ziel op uw menselijk stoffelijk handelen?


Ook pijn, genot...etc. Het zijn ervaringen. Maar zo´n ervaring heeft natuurlijk een reden waar uw ziel iets mee moet kunnen doen. Dat zult u er zelf uit kunnen halen...


Br. Emanuel nodigt u graag uit om naar zijn astrale inzichten over bovenstaande te luisteren.  

U kunt deze lezing als een geluidsbestand downloaden en beluisteren.

Duur van de lezing ± 30 min.

ASTRALE VLUCHT

(Br. Astra)

De droom op zich is een uitlaatklep, een ontsnappingsclausule. Een droom kan helpen uw dagelijkse problemen en zorgen te verwerken en/of op te lossen. Als u dan weer wakker wordt en weer verder kunt met uw leven heeft de droom een functie gehad.

Op zich kunt u uw eigen dromen sturen en programmeren. Ook het uitleggen van uw dromen kunt u zelf als de beste.


Wel is het zo dat u tijdens de droom, bij het verwerken van dagelijkse gebeurtenissen, tegelijk vastzit in uw lichaam. En dus niet aan een uittreding toekomt. Als u niet al te vast in uw lichaam zit, kunt u echter wel tot een uittreding komen en daarmee even overstappen naar de astrale wereld.


Natuurlijk speelt uw eigen geleidegeest daarin een belangrijke rol en functioneert tevens als een filter tussen de droom en de astrale wereld. Hij of zij beschermt u en voorkomt dat u te ver weg van uw lichaam gaat.

Stel dat u in die astrale wereld terechtkomt, wat zou u daar dan willen doen, of...

Duur van de lezing ± 25 min.


ZIELEPIJN EN FYSIEKE PIJN

(Br. Astra)

Wanneer u langdurig lichamelijke pijn hebt werkt dit door naar uw geestelijke gesteldheid.

Pijn door lichamelijke ongelukjes of ongemakken, kennen we allemaal wel.

Soms hebt u geestelijke pijn, zielepijn, omdat u emotionele gebeurtenissen moet verwerken.

Maar vergist u zich niet: Ziel en lichaam zitten aan elkaar vast en zullen ten allen tijde op elkaar inwerken.

Hoe men met pijn omgaat wordt grotendeels bepaald door uw opvoeding en door uw karakter.


Een interessante visie op het begrip “pijn” vanuit astrale lichtsferen.

U kunt deze visie uitgebreid beluisteren door de lezing te downloaden naar uw eigen computer.

Duur van de lezing ± 25 min.


SPIRITUELE OPVOEDING

(Br. Astra)

Welke belangrijke rol speelt erfelijkheid en opvoeding in de vorming van verschillende facetten in het leven? Br. Astra vertelt u o.a. waarom opvoeding een nog belangrijker factor is dan erfelijkheid. Zoals het invloed heeft op de vorming van uw karakter, of u een wel of niet positief ingesteld mens bent en hoe u met andere mensen omgaat in uw sociale contacten etc.


Vergist u zich niet, de invloed van uw opvoeding vanaf uw geboorte is vooral in de eerste jaren van uw leven sterk bepalend voor de rest van uw leven.

Uiteindelijk kan men zeggen: Alles wat achter u ligt in uw leven maakt de gebeurtenis van vandaag  begrijpelijk en/of logisch.

Het maakt bepaalde karmische afspraken die u invult misschien noodzakelijk.... En dit alles is tevens terug te brengen tot de spirituele psychologie van de opvoeding.


Dit is het eerste deel van Br. Astra´s lezing waarin hij u met zijn enorm groot psychologisch inzicht meeneemt in de opvoeding van kinderen. Het tweede deel van zijn lezing zal hij later dit jaar uitspreken. Natuurlijk zullen wij die ook op onze website plaatsen. Wat ons (Lichtsferen) betreft mag u als spiritueel geïnteresseerde deze overdracht zeker niet missen.

Duur van de lezing ± 35 min.


UW INCARNATIES

en vele ervaringen (Br. Incar)


Als er één ziel is die zich verdiept heeft in het thema “incarnaties”  dan is het Br. Incar wel.

Uw huidig leven is gebaseerd op alle opgedane ervaringen uit eerdere levens.

Tot welke groep mensen behoort u? Tot die mensen die zeggen: Onzin, je wordt geboren en daar ben je niet schuldig aan en uiteindelijk ga je een keer dood. En daar kan je ook niets aan doen. En dat er een leven is, een leven van lijden en daarna alles ophoudt..? Of behoort u tot die mensen die weten dat er meer tussen hemel en aarde is dan ademhalen en eten?


Als u tot deze laatste groep behoort, nodigt Br. Incar u uit om naar zijn overdracht te luisteren. En meer te gaan begrijpen van uw eigen huidige incarnatie en wat u daarin tegenkomt.  

Duur van de lezing ± 15 min.


WAT GEBEURT ER NA DE OVERGANG?

(Br. Astra)

Wat gebeurt er na de overgang naar de astrale wereld?

Weet u wat er gebeurt, wanneer u het stoffelijk menselijk leven verruilt voor het geestelijk leven?


Dagelijks zijn er over de hele wereld verspreid mensen die hun laatste adem uitblazen. Over wat er op dat moment met de ziel gebeurt en verder erna, draagt Br. Astra zijn ruime inzichten aan u over vanuit de astrale wereld.


In zijn overdracht van bijna drie kwartier, krijgt u inzicht in het gebeuren vanaf het loslaten van uw stoffelijk lichaam tot de betekenis van uw opgedane ervaringen als mens. U kunt het verband gaan zien tussen o.a. uw leven op aarde, uw huis in de sferen, de (her)ontmoeting met uw geleidegeest na de overgang, het maken van keuzes vóór u naar de aarde (terug)gaat, het voorbereiden van nieuwe incarnaties enz.


Kunt u zich een voorstelling maken hoe het is om vanuit de astrale wereld naar de aarde te kijken?

Als u het aandurft, laat u hierin dan begeleiden door Br. Astra in zijn lezing “Wat gebeurt er na de overgang?”

En misschien dat het u stimuleert om nog meer uit elk moment van uw leven te halen, door er vanuit uw bewustzijn nog meer positiviteit en liefde in te brengen.


UW INVLOED OP UW AURA

(Br. Rudolf)

Zoals u misschien al weet uit o.a. de gepubliceerde informatie over chakra´s op deze website, speelt de aura een belangrijke rol in uw leven. Alle energieën in de verschillende lagen van uw aura hebben een directe doorkoppeling naar uw chakra´s en naar uw hele menszijn.


Naast de informatie die u misschien bekend is over de aura, geeft Br. Rudolf u in zijn overdracht inzicht in de belangrijke invloed die u ondermeer vanuit uw EIGEN GEDACHTEN hebt op uw aura.

Omdat het voor een mens bijvoorbeeld niet zo simpel is om rechtstreeks te putten uit de informatie van de ziel die u bent, speelt de aura gedurende uw leven juist een zéér belangrijke rol als u het hebt over de invloed op uw menselijk bestaan. Wat is een sterke aura en wat betekent het om een krachtige aura te hebben...?


Br. Rudolf laat u hierover nadenken en stelt u in staat uzelf en de invloed die u met uw eigen gedachten via uw aura op uw menszijn uitoefent, beter te begrijpen.

Duur van de lezing ± 20 min.

TECHNIEK EN GEVOEL

(Br. Radek)

In deze zeer korte overdracht van zo´n 10 minuten, wil Br. Radek u bewust maken van het neveneffect van de hedendaagse technologie op uw geestelijke gezondheid. Om op een positieve wijze invulling te geven aan uw leven is een gezond lichaam en gezonde geest noodzakelijk.

Het is volgens Br. Radek dan ook erg belangrijk dat er naast de lichamelijke gezondheidszorg, veel meer dan nu het geval is, geïnvesteerd zou worden in de geestelijke gezondheid. En daarbij aandacht gevend aan het geestelijk bewustzijn.


Technologie is een onderdeel van uw leven op aarde geworden en niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij.  Dat is goed, zolang de techniek  niet de overhand krijgt in het leven van een mens.

Een overmaat aan techniek en technische hulpmiddelen leidt tot het wegdrukken van  gevoel...

Br. Radek legt u dit verder uit in zijn overdracht.

ZWEMMEN IN ATLANTISCHE WATEREN
(Mr. Ankhmania)

Een prachtige lezing waarin u  gedurende ongeveer anderhalf uur lang Mr. Ankhmania kunt horen vertellen over ‘zijn Atlantis’. Meester Ankhmania was in Atlantis Hogepriester.  

Samen met een groep werkte hij aan bewustzijnsverruiming en aan de toekomst van dit bijzonder continent.

Er waren daar een groot aantal piramides. Een ervan was de piramide van onze Heer en Meester Ankhmania.  Hij zag en ziet er nog steeds uit als een Ankh.

(Kies in het downloadportaal voor “Ankhmania Lezingen” )

RECHTVAARDIGHEID

(Br. Rudolf)

De planeet Aarde verkeert in een vergelijkbare situatie als in het vroegere Egypte, waarin een spirituele splitsing plaatsvond. Het karma van de Aarde is aan het veranderen. Dat heeft tot gevolg dat er zich aardbevingen, cyclonen, een tsunami en andere onprettige natuurverschijnselen voordoen. Moeder Aarde kan niet anders dan in bepaalde omstandigheden de ellende van zich afschudden.

Net als in de tijd van het vroegere Egypte kan men zien dat er met de veranderingen in deze tijd een scheiding begint te komen, tussen het goed en het kwaad. Daarin wordt het positieve nog positiever en lichter, terwijl het kwaad nog negatiever en duisterder wordt.

In de splitsing tussen “licht” en “duisternis”, heeft u zelf veel invloed, op grond van eigen keuze en verantwoordelijkheid.  De keuze die U maakt, kan grote en langdurige gevolgen hebben voor uw ziel.


Wat ooit verborgen bleef komt naar de oppervlakte. Hierbij komt ook RECHTVAARDIGHEID veelvuldig aan de orde. Zoals bijvoorbeeld dat zij die jarenlang moedwillig kwaad gedaan hebben, uiteindelijk niet hun straf zullen ontlopen. Dat ziet u ook terug in uw wereldgebeuren bij politici en andere bekende personen.

Het is zeker géén lezing over schuld en boete.., maar luisterend naar deze lezing kan het u hoop geven, hoop op spiritualiteit, in de verbinding tussen de astrale wereld en de wereld waarop wij leven.


Bovenstaande is slechts een fractie van de overdracht door Br. Rudolf.  Als u zijn lezing van zo´n 42 minuten lang, tot het eind durft af te luisteren, dan zal een compleet beeld aan u worden overgedragen. Daarin kunt u uw eigen beeld vormen over wat rechtvaardigheid is, in het kader van alle ingrijpende veranderingen op uw en onze wereld.

DE FACTOR TIJD (br. Emanuel)

Voor alles is een tijd...
Er is een tijd voor alle dingen in uw leven. Dit tijdsbeeld geldt ook voor uw geleidegeest, uw engelbewaarder. Die gebruikt de tijd dat U slaapt om met de ziel die u bent te communiceren over vragen in uw menselijk bestaan, vragen die u hebt als mens en/of als ziel. Maar bovenal zal dit gebeuren als het noodzakelijk is, bijv. als u voor keuzes in uw leven staat . Waarin karma en keuze bepalend zijn voor de toekomst op de weg die u gaat. Het kan bijv. bepalend zijn voor de mensen die u in uw leven ontmoet of juist niet ontmoet.


Ook al merkt u het misschien zelf niet, maar uw geleidegeest heeft veel invloed op uw leven en probeert in sommige situaties te voorkomen dat u fouten maakt, of dat u de verkeerde mensen tegenkomt. Soms lukt dat inderdaad en soms is het helaas niet mogelijk, dat uw geleidegeest invloed uitoefent op dat wat u doet...

Dit kan belangrijke gevolgen hebben. Br. Emanuel maakt dit in zijn lezing op zijn eigen heldere manier aan u duidelijk. Ook de factor tijd heeft hier weer alles mee te maken.


Ook in de actualiteit van het moment ziet u veel gebeuren in de wereld. Ook dit heeft te maken met het karma van de Aarde (Moeder Aarde) waarin het tijd is voor een nieuwe periode waarin oude vormen ophouden te bestaan op velerlei gebied.

Soms krijgt u tijd om over dingen in uw eigen leven na te denken...  Dit gebeurt bijv. op een zogenaamd keerpunt in uw leven.


Veel over het bovenstaande en nog veel meer kunt u beluisteren in deze tijdsloze en tegelijkertijd actuele lezing van Br. Emanuel.
Luister en herluister deze lezing en u zult steeds beter begrijpen waarom bepaalde dingen op het juiste moment in uw leven gebeuren. Duur van de lezing: 25 minuten.

HEILIGE HANDEN (br.Astra)

Ieder mens bezit een bepaalde vorm van magnetisme. De grootste kracht en opbrengst aan magnetisme bevindt zich in de uiteinden van het lichaam, zoals o.a. in de vingertoppen. Alternatief genezers zoals magnetiseurs gebruiken dit magnetisme om energie over te dragen aan mensen die ziek zijn of een tekort aan energie ervaren. De hoeveelheid genezend magnetisme die mensen bezitten hangt van een aantal factoren af.

Zo speelt de persoonlijkheid en het gevoel van liefde voor de medemens een belangrijke rol. Naast een heleboel informatie over dit onderwerp, geeft Br. Astra u enkele oefeningen waarmee u met dit magnetisme in uzelf en voor anderen kunt werken. Deze lezing bevat veel interessante informatie over de oervorm van magnetisme voor iedereen, of u nu wel of niet als magnetiseur werkzaam bent.

Duur van de lezing: 1 uur en 17 minuten.

STRALING (br. Emanuel)

DE INVLOED VAN STRALING OP UW ZIEL

EN OP UW DARMEN


Of u het nu heeft over de invloed van straling van mobiele apparatuur, machines, draadloze antennes, of kosmische straling, straling van elektriciteit of astrale invloed, of hoe u het ook noemt... Het is en het blijft straling. U ademt dagelijks vele soorten straling in.

Het lichaam is best bestand tegen vele soorten straling, als het maar niet 24 uur per dag plaatsvindt.

U ademt straling in via uw solaris plexus (zonnevlecht) en die is weer verbonden met uw darmgestel. De uitwerking van uw ziel vindt plaats in de darmen....

Wat heeft de invloed van straling, de werking van uw zonnevlecht, het diepe gevoel vanuit uw ziel en de werking van uw darmen nu met elkaar te maken? Welke invloed kunt u zelf uitoefenen op het openen of juist sluiten van uw zonnevlecht  en waarom is het soms noodzakelijk dat u zich opent? Vergeet bijv. niet dat ook uw geleidegeest invloed op u uitoefent om contact met u te maken.

Dit en nog veel meer zal Br. Emanuel gedurende zijn overdracht aan u verduidelijken.  

U kunt deze overdracht van 25 min. als geluidsbestand downloaden vanaf onze website.

GEVOEL (br. Rudolf)

Een bijzondere lezing om te luisteren en diep te VOELEN in uzelf.
Ruim een uur en twintig minuten lang kunt u al luisterend DIEP VOELEN in uzelf. Een goede lezing om dichtbij uzelf te komen of te blijven. Br. Rudolf neemt u stap voor stap mee naar de gevoelsbeleving in uzelf. Ieder mens heeft een uniek gevoel, wat eigen is aan de ziel die u bent. Niemand kan dat van u afnemen.

DE TEMPEL VAN HOOP  

(Br. Angelo)

Deze lezing van bijna anderhalf uur, geeft u inzicht in uw eigen gevoelswereld en beleving betreffende HOOP en hoe het te kunnen omzetten in GELOOF. Waar komt dat gevoel van “hoop” vandaan?
Is “hoop” iets wat aanzet tot verandering en evolutie?; Een nieuw leven, maar BEWUST leven?  Want komt uit puur hoop niet puur bewustzijn voort?
Hoop is iets waar we bijna dagelijks bewust of onbewust mee te maken hebben. Dan is het niet zo vreemd dat er in astrale gebieden een ruimte bestaat, genaamd TEMPEL VAN HOOP.

Deze tempel is een tempel van verandering en evolutie., een tempel waarin u kunt ademen in de positiviteit die vele zielen daar achterlaten.
Ook U kunt zich hiermee verbinden.

DE CHAKRA´S

VAN DE MENS

(TEKSTBESTAND IN 2 DELEN ALS PDF)

In het eerste deel leest u alles over het basischakra, miltchakra, zonnevlecht en het hartchakra. In het tweede deel zult u informatie aantreffen over: het keelchakra, voorhoofdchakra en het kruinchakra, alsmede de 5 nevenchakra’s.

In de lezingen zult u informatie vinden die door Br. Astra vanuit de astrale wereld via het trance-medium Lex Persoon aan de Aarde is overgedragen. Enerzijds pretendeert deze informatie therapeutische kennis aan u over te dragen en anderzijds kunt u zonder therapeut te zijn of te willen worden, zéér veel informatie over uzelf in dit en het volgende deel aantreffen.
Alle informatie alsmede de oefeningen vormen een compleet geheel.


WANDELEN DOOR DE SFEREN

Auteur: Lex Persoon

(Het complete boek als PDF)

Alles wat ooit in uw evolutie zal gebeuren, ligt bij de ge­boorte van uw ziel reeds vast. Alleen het tijdstip van uit­voering bepaalt u zelf.

Trappen van bewustzijn doorlopen - of zo u wilt: het wande­len door de sferen - dat is wat de ziel die wij zijn met het lichaam wat wij hebben, telkens opnieuw, leven na leven doet.


Wat zijn sferen?

Sferen zijn gebieden van bewustzijn. Na de stoffelijke dood komt men in die sfeer, waar zich gelijkgestemden bevinden, in dat gebied waar men zich als ziel thuis voelt.

U, als mens op Aarde, voelt zich ook niet bij iedereen thuis. U zoekt die mensen op, die u prettig vindt en iemand met een uitgesproken naar karakter laat u links liggen. Of... u moet zelf ook zo'n zelfde soort karakter hebben. Dan zoekt u die ander juist op. Dan begrijpt u elkaar. Dan ligt u op gelijke zieletrilling.


Zo gaat het ook wanneer men sterft. Het lichaam heeft dan geen functie meer, maar de ziel gaat terug naar de astrale wereld. Dan zal die ziel in dat gebied, in die sfeer terecht komen waar zij thuis hoort.


Waarom zijn er sferen?

De sferen zijn nodig als verblijfplaats voor de ziel gedurende de tijd dat zij bezig is het Rad van Wedergeboorte in te vullen, want wanneer een ziel één leven als mens op Aarde geleefd heeft, is zij nog niet zover dat ze daarna weer in God kan opgaan.


Waarom niet?

Omdat men als ziel alle ervaringen die in God liggen opgeslagen wil opdoen en als mens in één leven niet alle ervaringen die in God liggen opgeslagen, kàn opdoen......”


Een boek over onszelf en een boek over inzicht in anderen.

*.*.*

SPIRITUELE GIDSEN (VERVOLG)

TEKSTBESTAND (PDF)

Dit tweede gedeelte van “Spirituele Gidsen” vormt samen met het eerste gedeelte één compleet geheel als korte cursus.

Meester Ankhmania en andere zielen nemen u weer mee, maar nu vanuit de astrale wereld door het labyrint naar de kosmos.

De geestelijke ruimte die zich bevindt in de astrale wereld verbinden zij met de onmetelijke ruimte van de kosmos.


Ook de invloed van de diverse planeten op ons bewustzijn en op ons dagelijks leven wordt door hen in begrijpelijke taal uitgesproken.

De invloed van de Ankh in het verleden en het heden en daarnaast de Broederschap van de Ankh alsmede ruimteschepen en kosmische integratie krijgen aandacht en worden door hen vergeleken met de invloed van uw eigen geleidegeest op uw leven.

Het doel van deze cursus was en is dat u het contact met uw eigen Engelbewaarder of zo u wilt uw geleidegeest wat sterker gaat ervaren en kunt gebruiken bij uw uittredingen.

Denk nooit: Ik voel mijn gids niet. Want wanneer u voor het slapen gaan even de tijd neemt om een verbinding met uw gids en de astrale wereld aan te gaan zult u enkele uren later van ziel tot ziel ervaringen kunnen uitwisselen.

Of zelfs problemen  kunnen oplossen. Laat wat de Meesters u willen zeggen diep tot uw bewustzijn doordringen.

Probeer het niet gelijk allemaal een plaats in uw hersenen te geven maar voel, voel en voel.

Dat is de boodschap die zij ons van gene zijde hebben gegeven.

KAMILLE, HEERMOES EN ARNICA


Een collage uit drie eerder overgedragen lezingen uit de astrale wereld, over kruiden.

U kunt deze lezing als een digitaal TEKST bestand downloaden (pdf formaat) op uw computer en uitprinten voor uzelf.

 

KAARSLICHT EN GEDACHTENKRACHT

(Br. Astra)

Een lezing van Br. Astra waarin hij uitgebreid ingaat op het werken met uw gedachtenkracht waarbij u gebruik maakt van kaarslicht.

Wij adviseren u om tijdens het beluisteren van deze lezing, een kaars te branden en voor u te zetten.

Als u uw gedachten aan het kaarslicht toevoegt, zoals in een geleide meditatie vaak gevraagd wordt, kijkt u naar het kaarslicht, kijkt u naar de vlam van de kaars. U verbindt u met dat licht, ademt en voelt daarin.

Een kaars heeft natuurlijk geen verstandelijke vermogens, maar is wel bezield wanneer u bewust met de kaars in trilling bent getreden en de kaars een verbinding met U is aangegaan.


In deze lezing van bijna anderhalf uur lang, kunt u meedoen met de oefeningen in een geleide meditatie zoals Br. Astra deze overdraagt en waarin uw bewust gerichte gedachtenkracht centraal staat.

Om vervolgens te WETEN hoe u er in uw eigen leven positief mee werken kunt, voor uzelf en/of anderen. Wanneer aan u gevraagd wordt naar de kaars te kijken, betekent dat BEWUST kijken naar de kaars. Wat is bewust kijken? Hoe kunt u zich verbinden met het licht van de kaars...?

Laat u zich uitnodigen door Br. Astra in zijn overdracht, om de kracht van het licht te voelen, in uzelf en in het licht van de kaarsvlam ...

Duur van de lezing: 1 uur en 22 minuten.

SAMEN DELEN

(Mr. Ivanco)

“SAMEN DELEN” is een prachtige overdracht van Mr. Ivanco.  En...niet zomaar hebben wij voor dit onderwerp gekozen.

Heel veel kunt u tot stand brengen, wanneer u dingen SAMEN doet en ook kennis en kunde werkelijk met elkaar kunt delen. En kennis alléén is niet genoeg, wanneer er geen gevoel en bewustzijn aan word gekoppeld.


Voor wie Meester Ivanco niet kent is dit een kans om in trilling te treden met deze bijzondere bewustzijnsvorm.

Duur van deze overdracht: ongeveer 20 minuten.

EERDERE LEVENS EN UW HUIDIG KARAKTER

(Br. Astra)

“Eerdere levens en uw huidig karakter” is een overdracht waarin Br. Astra u laat kijken in uw eigen spiegel. En u zult zich afvragen, wat u in al die levens gedaan hebt en of u de ervaringen uit die levens achter u gelaten hebt. Als het goed is, is geen enkele incarnatie gelijk aan de andere en doet u steeds nieuwe ervaringen op.


Het gevoel iets gedaan te hebben, iets bereikt te hebben, hoe klein ook, is belangrijker voor een ziel dan u misschien denkt. Hoe leuk en interessant alles in uw leven ook is, het doel wat u voor ogen had vóór u naar de Aarde ging, is belangrijker dan alles daaromheen. Na uw leven zult u eerst terugkijken naar dat gegeven, of u dát doel bereikt hebt wat u wilde...


In het complexe en de vele factoren die een rol spelen in uw huidig leven, uw eerdere levens en in uw karakter, probeert Br. Astra u inzage te geven, gedurende zijn meer dan een uur durende lezing.

Gaande zijn lezing wordt Br. Astra steeds gedrevener en neemt u mee in een aantal facetten waar u uzelf in kunt herkennen. Als u uw ziel en uw bewustzijn durft te openen tijdens het beluisteren van deze lezing kunt u situaties in uw leven gaan herkennen en beter begrijpen dan ooit.


Kortom, “Eerdere levens en uw huidig karakter”, het reikt verder dan alleen maar zeggen als u bang voor water bent bijv.: “Ach dat komt omdat u verdronken bent in een eerder leven... Angst voor wat dan ook, betekent dat u in een vorig leven die angst veelvuldig hebt ondergaan...”

Nee het reikt véél verder! Het is niets anders dan beseffen dat het nu áchter u ligt en het geen rol meer mag spelen in uw huidig leven. Het is voorbij. Als u dat kunt zeggen en de pijn die u gevoeld hebt ook begrepen hebt, dan hebt u de ziel die u bent en haar opdracht begrepen...


Dit en nog VEEL meer heeft invloed op uw leven(s) en op uw karakter

Duur van deze overdracht: een uur en zeven minuten.

GRENZEN VERLEGGEN

(Mr. Ivanco)

Mensen maken vaker gebruik van prognoses dan u misschien denkt. Ze willen graag weten wat de weersverwachting is en luisteren naar de voorspellingen over het weer, voor morgen en overmorgen.


Ook - en meer dan u misschien denkt - voeden veel mensen zich maar al te graag met astrologische prognoses, evenals astronomische en willen weten wat de sterren en planeten hen te vertellen hebben.

Men wil weten wat de toekomst hen in de komende dagen, weken, maanden zal brengen.


Ook in uw eigen leven speelt het verleggen van grenzen voortdurend een belangrijke rol.


Al die planeten en sterren, die hun invloed hebben op het leven van mensen, bevinden zich buiten de planeet Aarde.

In hoeverre laat u zich beïnvloeden? Vraagt u zich ook weleens af of er op die planeten ook levensvormen zijn? Of gaat dat u net iets te ver? Of laat u zich in deze kwestie juist meer beïnvloeden door de mening van andere mensen?

Zoals mensen die vinden dat je het vreemd moet vinden als je net een stap verder gaat in het nadenken over leven op planeten buiten de Aarde zelf.


“Nadenken over... “ is tegelijk een meditatie op zich.

Dan komt de volgende vraag: Wat hebt u er aan?


Als bovenstaande U ook aanspreekt is het zeker de moeite waard om de visie van Mr. Ivanco te beluisteren in zijn overdracht “Grenzen Verleggen”. Mr. Ivanco gaat hierin nog een grote stap verder.


Durft u uw eigen grens te verleggen? Begin dan met het beluisteren van deze overdracht en misschien bouwt u hierop verder in uw eigen meditatie.

Duur van deze overdracht: 15 minuten.

GEVOEL EN EMOTIE

(Br. Astra)

“Gevoel en Emotie zijn twee heel verschillende dingen: Gevoel is eigen aan de ziel  die u bent, leven na leven... Een emotie is een momentopname van uw hersenen, karakter en persoonlijkheid. Een emotie ontstaat uit iets anders dan u verwacht te zullen ervaren.... “


Zo begint BR. ASTRA zijn lezing van een half uur. Een lezing waarin hij aan de hand van een aantal praktische voorbeelden, zijn rijke ervaring aan opgedane mensenkennis met u deelt, waar het gaat om gevoelens en menselijke emoties.

Ook vragen als: “Is liefde een gevoel of een emotie? En hoe zit het met verliefdheid?” komen aan de orde en natuurlijk nog veel meer.


Alles bij elkaar geeft het u helderheid in de wezenlijke verschillen tussen gevoel en emotie.

Het herkennen van een emotie kan soms zeer belangrijk zijn voor uw geestelijke en lichamelijke gezondheid. Wat dacht u van een niet verwerkte emotie bijvoorbeeld? Die blijft namelijk ergens vastzitten in uw onderbewustzijn. Zelfs als u de onverwerkte emotie vergeten bent, kan die een gevaar opleveren voor uw gezondheid.


Hoe dan verder? En wat kunt u er verder mee? Luister en herluister deze lezing, als u het verschil tussen emoties en gevoelens in uw leven wilt herkennen en in uw bewustzijn wilt integreren.

Duur van deze lezing: een half uur.

EEN ASTRALE VISIE OP LIEFDE
(br. Radek)

In deze lezing vertelt br. Radek zijn astrale en geestelijke visie op de betekenis van liefde. Duur van de lezing: ongeveer een uur.
Elk mens heeft zijn eigen visie op de betekenis van LIEFDE. In de lezing “astrale visie op liefde” geeft Br. Radek zijn kijk hierop vanuit de astrale wereld, waar hij als ziel de mens heeft aanschouwd.


Elk mens heeft behoefte aan liefde, maar is dat wat u denkt uit liefde te doen altijd liefde? Goede bedoelingen zijn goed, maar komt een goed bedoelde handeling altijd uit LIEFDE voort? Duur van de lezing: ongeveer een uur.

ENGELEN (br. Radek)

In deze korte en directe lezing vertelt br. Radek u duidelijk wanneer u over een ”engel” kunt spreken. Een Engel waakt over je, zegt men.

Is die Engel dan onze geleidegeest of is de ziel van onze vader of moeder, die is overgegaan, ook een Engel? En wat dacht u van al die Engeltjes in de kindersfeer.

Duur van de lezing: ongeveer 21 minuten.


HET BESTE UIT DE CURSUS

“SPIRITUELE PSYCHOLOGIE”

(Br. Astra en de Blauwe Adelaar)

Twee lezingen welke samen een compleet geheel vormen, maar eveneens afzonderlijk zijn te beluisteren. (Duur: 3 uur in totaal)

In de eerste lezing heeft Br. Astra het vooral over de uiterlijke en stoffelijke kant van het leven: de communicatie, confrontatie en de achtergrond. De Blauwe Adelaar belicht in de tweede lezing uitgebreid de kant van de ziel, het esoterische. Samen leggen zij u, vanuit hun wereld, de spiegel voor van UW leven.


Wat highlights uit beide lezingen:

(Br. Astra) “U bent een ziel en hebt een lichaam. Een ziel kiest ervoor om ervaringen op te doen. Dat geldt ook voor een geestelijke of lichamelijke handicap. Vaak kiezen heel bewuste zielen er bijv. voor geboren te worden met een handicap...“

“Weet u wie u zelf bent? Waar ligt de grens tot hoever u zich aanpast aan de ander? Weet wat belangrijk is voor uzelf om gezond te blijven. Tijd vinden voor uzelf, naast al het “moeten” en doen wat u prettig vindt om te kunnen ontspannen is nodig als u niet ziek wilt worden...”

“ Karma is wat men kiest en dharma is hoe u ermee omgaat.”


(De Blauwe Adelaar) “Het leven is één grote rituele handeling. Het ritme van de dag bestaat uit rituelen.”

“Bij mensen met angst, zoals angst vóór de angst, is het ritme van de dag erg vastomlijnd. Waar komt angst vandaan? Het kan te maken hebben met eerdere levens, maar ook met DIT leven.”

“Door angst raakt u de controle over uw ademhaling kwijt. Door middel van een bepaalde rituele ademhaling* kunt u weer bewust ademen en keert u terug naar uzelf.”

“Elke ervaring in uw leven zal u innerlijk veranderen.”


*Voor mensen met ANGST kan de lezing van de Blauwe Adelaar een therapeutische invloed hebben. Hij geeft u meer inzicht in wat angst is en niet is.
Ook brengt hij u door middel van het doen van enkele ademhalingsoefeningen langzaam terug naar uzelf. Elk probleem zal door uw ademtocht ontspannen en verwijderd worden. Hij biedt u een oefening aan om uw lichaam van angst te reinigen; En daardoor kan uw ziel weer invloed op het lichaam uitoefenen.


SEKSUALITEIT - EEN VISIE VAN DE ENGELEN

(TEKSTBESTAND IN PDF)

Een verhelderende visie, van een aantal intelligenties uit de astrale wereld, op liefde en seksualiteit. Nergens schokkend maar overal verhelderend. Dus geschikt voor elke leeftijd.

Ons medium Lex Persoon heeft in het verleden een aantal lezingen over dit onderwerp uitgesproken. De heer Jo Janssen heeft daarna op ons verzoek, van deze lezingen een compleet boekje gemaakt.

EEN VISIE OP:

GAAT HEEN EN VERMENIGVULDIGT U” (Br. Rudolf)

Mensen hebben het gevoel zichzelf te willen delen en vermenigvuldigen met de ander. De uitspraak: Gaat heen en vermenigvuldigt u” is door vele geloofsovertuigingen en mensen vertaald als: “Gaat heen en kom tot intermenselijke copulatie. Dus vermenigvuldig de mens en het ras wat u vertegenwoordigt”. Is dit volgens u ook de werkelijke betekenis van de woorden?


Br. Rudolf geeft hier zijn eigen visie op, gezien door de ogen van de astrale wereld. Wat wordt er nu bedoeld met dat “U” in deze uitspraak?

Is dat woord “U” misschien gekoppeld aan de ZIEL die u bent en het bewustzijn wat u hebt? U bent immers een ziel en hebt tijdelijk een lichaam.

Br. Rudolf gaat nog een stap verder en plaatst o.a. de passie en de opdracht van uw ziel mede in het licht van deze uitspraak.

Duur van de lezing: ongeveer 24 minuten.

SPIRITUELE GIDSEN

GELEIDEGEESTEN

Een overdracht van de geleidegeest van het medium over het omgaan met uw eigen geleidegeest.

Wij bieden deze als een DOWNLOAD aan in tekstformaat (pdf)

Uw spirituele gids, uw engelbewaarder of geleidegeest: wat is dat, wat kunt u ermee, wat moet u ermee?

En dat laatste is misschien belangrijker dan "wat kunt u ermee".


Wanneer u als ziel in staat bent uw zonnevlecht te openen, dan is dat goed. Lukt dat niet, dan kan uw geleidegeest dat van buitenaf doen.

Die kan u de hand reiken, die kan u uit uw lichaam halen. Die kan u 's nachts in die astrale wereld begeleiden, als u dat wenst, of wanneer u dat wilt, en die kan u 's ochtends bij het ochtendgloren weer terugbrengen.

Kortom: er ontstaat een relatie, een samenwerkingsverband. Een die heel anders is dan een stoffelijke, menselijke, en vaak op seksuele aard gerichte relatie.

Een die  heel anders is dan een sterke, hechte vriendschappelijke relatie op aarde, maar een vertrouwensrelatie van ziel tot ziel.

KARMISCH OPVOEDEN

Opvoeden naar de ziel.

(BOEK IN PDF)

Elk kind dat op Aarde geboren wordt heeft een aantal levens achter zich. Alle daarin liggende ervaringen zijn eigen aan zo'n ziel.

Elke ziel is uniek en elk kind is anders. Toch worden 2 of 3 kinderen in een gezin dikwijls hetzelfde opgevoed. Men wil al het goede voor zijn kinderen met als resultaat dat men ze vaak dooddrukt aan de borst. Men beschermt ze voor verkeerde invloeden met als gevolg dat het kind niet aan de zelf gekozen reïncarnatie-opdracht toekomt. Men kiest al vroeg de studie en de latere maatschappelijke positie in de hoop dat het kind "meer zal bereiken dan de ouders" of juist in de voetsporen treedt van die ouders.


Zelden wordt rekening gehouden met de reïncarnatie-opdracht die elke ziel, bewust en minder bewust, meeneemt naar de Aarde. In feite de enige reden waarom een ziel de vrijheid van het astrale leven verwisselt met de gebondenheid van het lichaam. Stukjes karma wegwerken en nieuwe ervaringen binnentreden: dat is wat een ziel op Aarde te doen heeft. In dit boek "Karmisch Opvoeden" wordt u wegwijs gemaakt uw kinderen op te voeden naar de diepste belevingswereld van de ziel.


Zelfstandigheid en erkenning van het individu staan voorop. De geestelijke relatie met de ouders en waarom in een gezin verschil­lende karakters en dus zielen samenkomen wordt uitgebreid in dit boek behandeld.

Ook wanneer u geen kinderen (meer) hebt, geeft dit boek u inzicht in uw eigen keuze van ouders en de daaruit voortgeko­men opvoeding.

ZIELSIMPRESSIE

Br. Astra

In deze ZIELSIMPRESSIE neemt Br. Astra u mee in ZIJN en UW eerdere incarnaties.

Wanneer u in een ontspannen omgeving luistert naar deze overdracht, kunt u in trilling treden met deze ziel.

Het verfijnde etherische wat eigen is aan een ziel in astrale sferen, wordt door Br. Astra in zijn zielsimpressie vertolkt en is te ervaren door uzelf. Luister hoe Br. Astra de stembanden van het medium gebruikt, om de snaren van uw ziel te beroeren.

Wanneer u zich ervoor durft te openen, zult u een diepgaande ervaring opdoen.

Duur van deze overdracht: ongeveer 20 minuten.

ASTRALE SFEREN

Br. Radek

Br. Radek neemt u op zijn eigen wijze mee door de diverse sferen. Een bijzondere toegift op alle bestaande informatie over de 7 astrale sferen.

Op onze website hebt u al veel informatie kunnen lezen over de astrale sferen, zoals het boek “Wandelen door de sferen” wat u kunt downloaden als een tekstbestand. Ook de gepubliceerde (kortere) tekst van de lezing over  “De 7 Astrale Sferen” welke u bij de LEZINGEN direct kunt lezen geeft u een goed inzicht in de niet-stoffelijke wereld. Een wereld die kris-kras door de stoffelijke wereld heen loopt maar die u - tijdens uw menszijn - niet kunt zien.


In deze lezing van Br. Radek BELUISTERT u zijn kijk op diverse sferen in de astrale wereld waarin hij momenteel zelf vertoeft. Hij geeft u de gelegenheid uw inzicht te vergroten omtrent specifieke ervaringen die eigen zijn aan een bepaalde evolutie en sfeer.

Door ontspannen te luisteren - met misschien uw ogen gesloten -, voelt en proeft u een stukje van de ervaringen die een ziel gedurende zijn evolutie door verschillende sferen heen meemaakt.


Natuurlijk volgt elke ziel haar weg door de sferen en doet op haar eigen unieke wijze de nodige ervaringen op, om steeds een stukje verder in het LICHT open te bloeien. Geen enkele lezing hierover kan daardoor ooit compléét zijn.

WEL kunnen we door te luisteren naar en te voelen in ervaringen van andere zielen, onszelf ook steeds meer bewust worden van de mogelijkheden aan ervaringen om ons heen.


LUISTER EN HERKEN UW EIGEN STAPPEN DOOR DE SFEREN HEEN.

Deze overdracht is een goede en levendige aanvulling op alles wat wij ooit gelezen hebben over de astrale sferen.

Stap voor stap... wandelt u door de sferen om steeds uw koers opnieuw te bepalen en misschien hier en daar wat bij te sturen.

Durft u met Br. Radek mee te gaan? Als uw antwoord volmondig JA is, adviseren we u de lezing van een klein half uur als een (mp3)download binnen te halen en dan rustig op uw gemak te beluisteren.

U BENT EEN ZIEL

Br. Rudolf

U bent een ziel en hebt een lichaam. Stelt u zich voor: U besluit naar de Aarde te gaan. Wie zal bijv. uw geleidegeest zijn, die u tot troost kan dienen als u het even allemaal niet meer aankan?


“Bewustzijn” begint bij een bewust gekozen nieuwe incarnatie, op grond van alle eerder opgedane ervaringen. Dat is bewust kiezen voor een heleboel facetten in dat leven.

Een bewuste incarnatie zal geen energie verspillen aan details. Die ziel zal tot daden en handelingen komen om gericht te werken aan de zelf tot doel gestelde opdracht in dat leven.


In deze 38 minuten durende overdracht vertelt Br. Rudolf op dezelfde gedreven wijze zoals we die van hem gewend zijn, heel erg veel over de ziel die u bent en hoe met de gekozen opdracht om te gaan, in het lichaam wat u hebt, levend op Aarde.

ADEMEN MET MR. MIPARERBA

“ADEMEN MET MR. MIPARERBA” is een korte overdracht over wat ADEMEN betekent naar u als mens én als ziel.

De huid als grootste orgaan van uw menselijk  lichaam ademt als een grote “kosmische” long.

Er is een verschil tussen de huid die ademt ..... en de aura die ademt. Beide werken als een filter. Zoals de huid een filter is naar uw lichaam en organen toe, zo is de aura een filter die uit verschillende lagen bestaat.

De ademtocht van uw aura gaat rechtstreeks naar uw ziel. Bij spirituele mensen werkt de ademhaling preciezer en verfijnder op de lagen van de aura...


De functie van de ademhaling die naar uw ziel loopt is een heel andere dan de ademhaling naar uw organen. Het lichaam heeft die ademhaling nodig. Maar vergeet ook uw ziel niet.

GEKOZEN KARMA

“GEKOZEN KARMA” is een lezing waarin Br. Rudolf u inzicht geeft in de wijze waarop een ziel die op het punt staat geboren te worden, karmische keuzes maakt.

Als mens herinnert u zich vaak niets van de gekozen opdracht die u meenam naar de Aarde.


Toch zoekt de ziel die u bent, gedurende haar verblijf op Aarde haar plaats in het gekozen karma.

De ziel zal - bewust of minder bewust -, maar toch, haar plaats vanuit een zekere bezielde gedrevenheid, willen vinden. Om dan uiteindelijk in het “hier en nu” het huidige karma in te vullen.

Het zou bijvoorbeeld zinloos zijn om steeds dezelfde ervaringen op te doen.

Er zijn enkele manieren om er toch als mens evt. achter te komen wat het door u  gekozen karma is...


Deze lezing sluit goed aan op de lezing “U bent een ziel” van Br. Rudolf, welke u eveneens op onze downloadpagina kunt vinden. Maar, u kunt de lezing ook als een op zichzelf staande overdracht beluisteren.

WAAR ZIELEN VERSMELTEN

Br. Emanuel

Op een misschien wat filosofische wijze, brengt deze hoogbewuste ziel u naar de kern van uw eigen ziel, gevoel, licht en liefde.

Luister naar dat wat uit het licht in uw ziel vrij komt en luister naar sferen van licht en bronnen van liefde.

Dan zult u gaan begrijpen wat “Waar zielen versmelten zullen aura´s in elkaar overlopen...” betekent .


U zou kunnen zeggen: In een wereld die dendert op haar grondvesten probeert Br. Emanuel in zijn lezing u bewuster te maken van de ziel die u bent, het licht en de kracht in uzelf.

Br. Emanuel geeft niet zo vaak zijn visie maar wanneer hij dit doet kunt u rekenen op een diepe spirituele gebeurtenis.

U zou in vrije vertaling kunnen zeggen dat hij zegt: “Oké, ik besef dat uw wereld steeds donkerder en duisterder wordt. Maar .., dat neemt niet weg dat u een eigen verantwoordelijkheid hebt.

En dat u vanuit die eigen verantwoordelijkheid dingen kunt doen, die uiteindelijk de toekomst van uzelf als ziel en die van de planeet Aarde zullen gaan bepalen.”


Aan de ene kant is dit misschien een filosofische lezing, aan de andere kant een heel krachtige lezing die u als mens bewuster kan maken van essentiële dingen in uw leven. Zo voegde Br. Astra er na deze lezing de opmerking aan toe: “Hore die hoort en voele die voelt”.

Duur van de lezing: 38 minuten.


MEDITATIES UIT DE LICHTSFEREN


Mediteren kunt u op vele manieren doen. Één van de meditatie-methodes is de “begeleide meditatie”. Op onze website bij LICHTSFEREN kunt u begeleide meditaties vinden welke uitgesproken zijn door diverse Meesters uit de lichtsferen.

Deze te downloaden geluidsbestanden zijn - evenals alle andere bij lichtsferen.com gepubliceerde lezingen - enkel voor eigen persoonlijk gebruik bedoeld.
Ook worden deze meditaties gebruikt om op elke eerste zondag van de maand met velen tegelijk, op hetzelfde moment te beluisteren. Dit zijn de zogenaamde “gezamenlijke meditaties”.

Op onze speciale Meditatie-pagina kunt u een selectie van eerder gepubliceerde “gezamenlijke” meditaties vinden om te beluisteren of downloaden voor uzelf.*.*.*
© copyright www.lichtsferen.com
INFORMATIE OVER LEZINGENHier kunt u informatie vinden over de downloads op deze website. KLIK IN DE LINKERKOLOM OP DE TITEL VOOR INFORMATIEINFORMATIE: